Novost u našoj klinici

ordinacija broj 2

Doktori specijalisti oralne kirurgije i stomatološke protetike

Doc.dr.sc. IVAN BRAKUS, dr.med.dent., specijalist oralne kirurgije rođen je 1981.god. u Splitu. Diplomirao je 2005.god. na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. 2008. godine započinje specijalizaciju iz oralne kirurgije, koju završava 2011.g. Od 2009.g. asistent je na Studiju dentalne medicine u Splitu. 2013.g. doktorirao je na Zagrebačkom sveučilištu iz područja oralne kirurgije. Od 2013.g. stalno je zaposlen pri KBC-u Split na odjelu za maksilofacijalnu kirurgiju te je i znanstveni suradnik na Studiju dentalne medicine u Splitu. Od 2017.g. zaposlen je kao docent na Studiju dentalne medicine u Splitu. Od 2016.g. predavač je na kongresima za trajnu edukaciju dr. med. dent. i d.t. u organizaciji HKDM. Ima funkciju i Opinion leader-a za Implant direct Hrvatska. Njegovo višegodišnje iskustvo u oralnoj kirurgiji uvelike će obogatiti ponudu i raznovrsnost usluga naše klinike.

RATKA BORIĆ-BRAKUS, dr.med.dent., specijalist stomatološke protetike, rođena je 1980. u Čakovcu. Diplomirala je 2005.god. na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. 2010.godine završila je specijalizaciju iz područja stomatološke protetike. Od 2009.godine asistent je na studiju Dentalne medicine u Splitu. 2009.godine upisala je doktorski studij. Radno iskustvo stekla je radeći u više privatnih poliklinika kao specijalist stomatološke protetike. Od nedavno se pridružila doktorskom timu Salone Dental.

Oba doktora trajno i kontinuirano pohađaju međunarodne edukacije od 2007.g. te aktivno sudjeluju na međunarodnim kongresima. Autori su više znanstvenih članaka i poster prezentacija na raznim kongresima. Dr. Ivan Brakus je između ostalog i koautor poglavlja u sveučilišnom udžbeniku (Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa).

top