Dijagnostika

Kompletnom dijagnostikom do uspješnog rezultata


U Saloni Dental koristimo najmoderniji CBCT uređaj koji detaljno prikazuje sve strukture u obe čeljusti.


Nove 3D tehnologije uvelike olakšavaju dijagnostiku i liječenje iz razloga što jasno razlučuju pojedine strukture, točno ih smještaju u prostoru, definiraju njihov međuodnos te omogućuju precizna mjerenja.

Temelj svakog dobrog rada leži u dijagnostici


Veraviewepocs 3D – nova generacija aparata za snimanje
Novi Veraviewepocs 3D R100 je multifunkcionalna jedinica koja omogućava 3D, panoramske i cefalometrične slike.

Ono što izdvaja ovaj aparat, je novo i potpuno jedinstveno polje gledanja dentalnog luka. Ova ground-breaking funkcija omogućava pregled čitavog dentalnog luka pri tom izbjegavajući nepotrebno meko tkivo.

I velika prednost za pacijenta je reducirana doza zračenja.
Loading...